حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

واژه‌نامه اصطلاحات تخصصی | اصطلاحات حرف 'x'

XML

این عبارت که مخفف (Extensible Markup Language) است در واقع قواعد برنامه نویسی زبانهای نشانه گذاری (Markup Language) دیگر را مشخص مینماید. 

XHTML

XHTML یا (Extensible HTML) زبان HTML است که با معیارهای XML بازنویسی شده است.