حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

XML

XML

این عبارت که مخفف (Extensible Markup Language) است در واقع قواعد برنامه نویسی زبانهای نشانه گذاری (Markup Language) دیگر را مشخص مینماید.