حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

واژه‌نامه اصطلاحات تخصصی | اصطلاحات حرف 'v'

Visit

بازدید

این عبارت به عنوان یک مقیاس جهت سنجش آمار استفاده یک وب سایت استفاده میشود. یک بازدید به ورود یک فرد به سایت گفته میشود. بدون احتساب صفحاتی که آن فرد پیمایش نموده است. 

Visit Duration

مدت زمان بازدید

مقدار زمانی که یک بازدیدکننده یا کاربر خاص در یک سایت صرف مینماید. معمولا مدت زمان بازدید یک فرد برای مدیران سایت خیلی مهم نیست و به جای آن میانگین زمان صرف شده در سایت توسط کل بازدیدکنندگان اهمیت زیادی دارد. تحلیل مدت زمان بازدید میتواند تا حدودی گمراه کننده باشد، چرا که اگر این زمان کم باشد هم میتواند به این معنی باشد که کاربر …

Visitor

بازدیدکننده

هر کاربر اینترنت که از وب سایت بازدید میکند. خواه مشتری باشد یا نباشد.

Viral Marketing

بازاریابی ویروسی

نوعی از بازاریابی که در آن استفاده کنندگان یک محصول یا خدمت اقدام به انتشار پیام تبلیغاتی آن میکنند. فلسفه شکل گیری وب، این موقعیت را ایجاد میکند که پیام ها خیلی سریع از یک فرد به فرد دیگر منتقل شود. بازاریاب های هوشیار از این امکان وب به عنوان یکی از قویترین تکنیکهای بازاریابی استفاده نموده اند. هات میل یک مثال خیلی قوی و خوب برای …