حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

Malware

Malware

بدافزار

نرم افزارهای مخرب هستند که به سیستم نفوذ کرده و به اطلاعات آسیب میزنند یا اطلاعات را سرقت می نمایند.