حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

Visit Duration

Visit Duration

مدت زمان بازدید

مقدار زمانی که یک بازدیدکننده یا کاربر خاص در یک سایت صرف مینماید. معمولا مدت زمان بازدید یک فرد برای مدیران سایت خیلی مهم نیست و به جای آن میانگین زمان صرف شده در سایت توسط کل بازدیدکنندگان اهمیت زیادی دارد. تحلیل مدت زمان بازدید میتواند تا حدودی گمراه کننده باشد، چرا که اگر این زمان کم باشد هم میتواند به این معنی باشد که کاربر خیلی سریع به هدف خود در سایت رسیده است و هم میتواند به این معنی باشد که به هدف خود نرسیده و از سریع از سایت خارج شده است. ابزارهایی نظیر گوگل آنالیتیکز تحلیل مناسب و قابل اتکایی از زمان بازدید و نرخ خروج از سایت در اختیار مدیران وب سایت ها قرار می‌دهند.