حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

Eye Tracking

Eye Tracking

روشی برای سنجش اثرگذاری وب‌سایت است. وسیله ردیابی حرکات چشم بازدیدکننده وب‌سایت است که حرکت چشم را زیر نظر می‌گیرد و اطلاعاتی در زمینه اینکه کدام قسمتهای صفحه موردنظر بیشتر مورد توجه بازدیدکننده است و بیشتر دیده می‌شود و کدام بخش‌ها از دید بیننده خارج می‌گردد را استخراج می‌کند. سپس این اطلاعات توسط طراح وب به منظور بهبود طرح‌بندی صفحه مورد استفاده قرار می‌گیرد.