حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

Home / Homepage

Home / Homepage

اولین صفحه‌ای که در زمان بارگذاری وب‌سایت در زمانیکه آدرس دامین وارد می‌شود، دیده می‌شود. برای مثال homepage وب‌سایت حاضر دارای آدرس www.webshenasi.ir می‌باشد.