حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

Link Farm

Link Farm

وبسایتی که حاوی تعداد زیادی لینک خارجی است که هدف آن هدایت یک لینک (و رتبه‌ی صفحه) به دیگر صفحات می‌باشد. سوق دادن یک لینک به وبسایت خود از یک لینک فارم بی خطر است اما کیفیت این لینک آنقدر پایین است که ارزش این کار را ندارد. لینک زدن از وبسایت خودتان به یک لینک فارم می‌تواند برای موتور‌های جستجو بد باشد چون آنها بصورت روتین لینک فارم‌ها را جمع می کنند و سایت‌های متصل به آنها را جریمه می‌کنند.