حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

Pageview

Pageview

بازدید صفحه


تعداد دفعات بازدید یک صفحه توسط کاربر است. به عنوان مثال اگر یک کار بر وارد سایت شود و 10 صفحه را بازدید کند، میزان بازدید صفحه توسط آن کاربر 10 میشود. و اگر 20 کاربر یک صفحه خاص را مشاهده کرده باشند، بازدید این صفحه عدد 20 میشود.