حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

Web Designer

Web Designer

طراح وب سایت

طراح وب سایت فردی است که هم خلاقیت دارد و هم از لحاظ فنی توانمند است و هر دو این قابلیت ها را به کار میبندد تا وب سایت را ایجاد یا بازطراحی نماید. طراحی وب سایت این توانمندی را دارد که بفهمد چه کاری لازم است بکند تا یک وب سایت کاربردی و قابل استفاده به سادگی شود، و همزمان برای کاربر بسیار جذاب و گیرا باشد.