حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

CAPTCHA

CAPTCHA

کپچا

فیلدی در فرم‌های وب است که برای تمایز بین کاربران و رباتها طراحی شده‌است. معمولا CAPTCHA از یک تصویر حاوی حروف که به سختی قابل خواندن است تشکیل شده. کاربران باید حروف را وارد باکس در فرم کنند. هدف کم کردن فرم‌های هرز بوسیله ناخوانا کردن حروف برای رباتها است.