حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

W3C

W3C

فرم کوتاه شده عبارت (World Wide Web Consortium) یا کنسرسیوم جهانی وب است که هدف آن هدایت وب به سمت استفاده از تمام ظرفیت های آن از طریق وضع استانداردهای وب میباشد. کنسرسیوم جهانی متشکل از تیمی از متخصصین فنی وب، اعضا و متخصصان مدعو از میان عموم میباشد.